Evenwicht tussen vitaliteit en bewustzijn  

De Volkier Bentinck Massagetherapie is één van massagevormen op antroposofische grondslag. Deze massage werd ontwikkeld door Volkier Bentinck (1912-2007). Met deze massage wordt het lichaam geactiveerd zelf weer een nieuwe balans te zoeken tussen de bewustzijnsprocessen en levensprocessen. 

Anders gezegd de bovenpool (zenuw-zintuig systeem) en de onderpool (stofwisseling-ledematen systeem). Het ritmische systeem (hart-longen) is evenwicht scheppend en van nature gezond, het kan wel in de verdrukking komen als een van de polen overheersen.

In de bovenpool heerst rust, afbraak, bewustzijn, licht, is het koel. In de onderpool daarentegen is het warm,duister, beweging, opbouw kortom hier is een hoop gedoe. Je kan je voorstellen dat als de werking van de onderpool te veel naar boven door werkt dat je bv in het hoofd veel gedoe krijgt, chaotische gedachten en concentratieproblemen kunnen dan het resultaat zijn. Je kan de boel niet meer overzien en uiteindelijk moeilijk tot handelen komen. De benedenpool kan versuffend werken op de bovenpool, vermoeidheid is het gevolg.

Ook hoofdpijnklachten kunnen hierdoor veroorzaakt worden. Het niet door kunnen slapen of te vroeg wakker worden is ook een teveel aan onderpool-krachten. Als de duistere onderpoolkrachten te sterk inwerken op de licht-brengende bovenpool kan dit een oorzaak van depressies zijn.

Ook de bovenpool kan teveel overheersen, dat zie je nu al bij veel jonge kinderen. Moeite met slapen, vooral het inslapen is een groot probleem. Soms zelf pesterig zijn naar andere kinderen. Er zijn weinig reserves. Ook bij volwassenen komen inslaapproblemen voor, prikkelbaarheid en maagklachten. Te weinig opbouw en hierdoor te weinig vitaliteit

Hoe gaat de massage in zijn werk? Door middel van de massagegrepen werk je reducerend (terugbrengend, snoeiend) op de pool die teveel overheerst. Je merkt dan als snel dat de pool die te zwak was meer ruimt krijgt. Vergelijk het met een roos die vakkundig gesnoeid wordt, door het snoeien van de roos, gaat deze weer groter, ruikende rozen geven. Er ontstaat een nieuw evenwicht, beide tegenoverliggende polen kunnen in harmonie hun werk doen en het middengebied krijgt meer ruimte. Er komt kracht vrij om oude gewoontes op lichamelijk en emotioneel niveau te veranderen. Bij veel mensen die behandeld zijn met de massage hoor je dat ze in hun kracht komen te staan. Meer bij zichzelf komen en zicht krijgen op de missie in hun leven.

Hoe ziet het er praktisch uit? De massage wordt indien enigszins mogelijk in een serie van minimaal 7 aaneengesloten weken gegeven. Bij de eerste afspraak vindt er voor de behandeling een intake plaats. Na de behandelingen is het raadzaam zo min mogelijk vast in te plannen. Zo kan de behandeling het beste inwerken. Om het inwerken van de massage te verbeteren zal er afhankelijk van de kant die gemasseerd wordt actief of passief gerust worden. Aansluitend aan een beenmassage zal de patiënt actief rusten, oftewel een kleine wandeling maken. Tegengesteld hieraan zal er na een arm/hoofdmassage passief worden nagerust.

Bij welke thema’s/klachten wordt de massage onder andere toegepast?

· Vitaliteit en vermoeidheidsproblemen,

· Spierspanningen,

· Angsten,

· Ontwikkelingsvragen,

· Overgangsklachten,

· Depressieve klachten,

· Slaapproblemen (zowel bij kinderen als volwassenen),

· Migraine,

· Maagpijn,

· Als je geen overzicht meer hebt,

· Als je wilt opruimen,

· Rouwverwerking

· Enz. enz.